သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့‌ (ပေါင်းကူး)(တစ်နှစ်)(1/2019) (On-campus) (Independent Study)အတွက် (Semester 3 End Exam)(ဘွဲ့ ရ)
ပုံမှန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း